Стрічка новин ПрАТ "Днiпрополiмермаш"

 

Дата розміщення Вид інформації  
     
27.04.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (підпис)
22.10.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (підпис)
22.10.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (підпис)
24.04.2019 Інформація про структуру власності приватного акціонерного (підпис)
22.03.2019 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.2019 (підпис)
15.01.2019 Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій  
13.11.2018 Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"  
05.05.2018 Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів  
25.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
23.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
18.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.04.2018 р.  
22.03.2018 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2018  
05.09.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства  
16.08.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
16.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
11.07.2017 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 14.08.2017  
25.04.2017 Повідомлення про загальні збори від 25.04.2017 р., що не відбулися  
21.03.2017 Повідомлення про проведення загальних зборів 25.04.2017  
27.03.2016 Повідомлення про проведення загальних зборів 27.04.2016